Een renovatie project van een schuurdak in Warmond. Vervanging van tengels, panlatten en dakfolie. Voor de nieuwe afdichting is gebruikgemaakt van een zeer hoogwaardige UV bestendige dakfolie. Dit omdat door het niet optimaal sluiten van de Oudhollandse dakpan er zonlicht doordringt op de folie. Cachet Verbouw heeft ook de afvoer van het oude materiaal verzorgt.

Werkzaamheden

Verwijderen bestaande dakpannen, panlatten en folie. Aanbrengen nieuwe folie, betimmering nieuwe panlatten en terugplaatsen dakpannen. Afvoer oud materiaal.

Materialen

OudHollandse dakpannen, tengels, panlatten en hoogwaardige UV bestendige dakfolie

Locatie

In achtertuin van woonhuis in Warmond.

Status

Gerealiseerd | februari 2020

Copyright

© Cachet Verbouw 2020